Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/9308/1-2

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo