Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/3922/1-15

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo