Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/6105/1-3

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo