Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/6128/1-6

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo