Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/F/AP/1640

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
karta pocztowa
Autor/szkoła :
Phot. [Photographische] Atelier Uhr, Breslau, Gneisenanstrasse 12, Phot. [Photographische] Atelier Scholz, Kattowitz O.-S
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Wrocław - Katowice, Verlag F.K.
Czas powstania :
1914
Materiał, technika :
Papier, światłodruk
Wymiary :
13,7 cm x 8,9 cm
Nr inwentarza :
MHK/F/AP/1640
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

„Reliquien-Prozession”, „Procesya z Relikwiami” Panewnik – Idaweiche O.-S. 16. August 1914/ 16. Sierpnia 1914 [Katowice-Panewniki, karta pamiątkowa wydana przed uroczystością, do której nie doszło z powodu wybuchu I wojny światowej].
Bez obiegu pocztowego, bez korespondencji.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo