Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/F/AW/2766

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
fotografia
Autor/szkoła :
nieznany
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
nieznana
Czas powstania :
międzywojnie
Materiał, technika :
Papier fotograficzny, fotografia czarno-biała, pozytyw
Wymiary :
12,9 x 17,6 cm
Nr inwentarza :
MHK/F/AW/2766
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Członkinie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w sportowych strojach.
Na rewersie napis ołówkiem „Tomiczkówna” i stempel fioletowym tuszem „Administrator Hubert Manowski Kurator Spadku p.o. Wiktorze Baranku Chorzów Batory ul. Armii Cerwonej 65/10”.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo