Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/2577

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Legitymacja upoważniająca do przekroczenia granicy niemiecko-rosyjskiej i poruszania się w odległości 30 km od niej
Autor/szkoła :
nieznany
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Katowice/druk: Erdmann Raabe in Oppeln
Czas powstania :
20.05.1911
Materiał, technika :
papier, druk, rękopis
Wymiary :
szer. 21 cm, wys. 26,3 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/2577
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Legitymacja upoważniająca do przekroczenia granicy prusko-rosyjskiej i poruszania się w odległości 30 km. od granicy (niem. „Legitimations-Schein gültig auf 28 Tage”, ros. „Легитимационный билеть сроком на 28 дней”), ważna 28 dni, wyst. na nazwisko Wiktora Baranka z Załęża; opatrzona pieczęciami i podpisami landrata katowickiego (Ernsta Gerlacha) oraz naczelnika okręgu urzędowego Załęże.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo