Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/368

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Afisz z ogłoszeniem dotyczącym polskich robotników w Niemczech
Autor/szkoła :
nieznany
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Niemcy
Czas powstania :
grudzień 1916
Materiał, technika :
papier; druk
Wymiary :
szer. 64,5 cm, wys. 47,5 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/368
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Afisz z ogłoszeniem podpisanym przez niemieckich wojskowych w grudniu 1916 r. we Wrocławiu (gen. von Heineman, generał-major von Paczensky und Tenczin) i Kłodzku (płk. von Fiedler) dotyczącym możliwości opuszczania miejsc pracy przez polskich robotników zatrudnionych w przemyśle i rolnictwie wyłącznie za zgodą odpowiednich komend wojskowych oraz o utrzymaniu dotychczasowych przepisów w sprawie ruchu pogranicznego z Polską.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo