Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/9080

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Afisz z apelem Rady Wojewódzkiej PRON i Komisji Górnictwa w Katowicach
Autor/szkoła :
nieznany
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Katowice
Czas powstania :
1984
Materiał, technika :
papier; druk
Wymiary :
szer. 42 cm, wys. 59,7 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/9080
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Afisz Rady Wojewódzkiej PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego) w Katowicach i Komisji Górnictwa; Apel skierowany do ogniw administracji terenowej, kierownictw przedsiębiorstw i zakładów górniczych, Podstawowych Organizacji Partyjnych i Komitetów Zakładowych PZPR, organizacji związkowych, samorządów pracowniczych, organizacji młodzieżowych, terenowych i zakładowych ogniw PRON górnictwa dotyczący obchodzenia roku 40-lecia Polski Ludowej jako roku weteranów pracy; podpisany przez Przewodniczącego Prezydium Komisji Górnictwa mgr. inż. Zdzisława Sendera i Przewodniczącego RW PRON w Katowicach dr. Andrzeja Pawliszewskiego.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo