Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/6878

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Mapa pokładowa Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Autor/szkoła :
nieznane
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Wrocław (Breslau), Königliches Oberbergamt Breslau; Verlag von Priebatsch' Buchhandlung in Breslau; Druk: Lithographische Anstalt von Leopold Kraatz in Berlin
Czas powstania :
1903
Materiał, technika :
papier; druk
Wymiary :
szer. 60,4 cm, wys. 52,5 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/6878
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Mapa pokładowa Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Flötzkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens), nr 27, sekcja Roździeń, w skali 1:10000; na mapie odręcznie naniesione zostały dane dotyczące odprowadzania ścieków i wody deszczowej; Na odwrocie odcisk pieczęci o treści „Technisches Bureau fűr die Rawasanierung” (Biuro Techniczne do spraw Regulacji Rawy).

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo