Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/8461

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Mapa Górnego Śląska (Ducatus Silesiae)
Autor/szkoła :
Johann Matthias Hase (Haas)
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Norymberga, Wyd. Homanniani Heredes (Spadkobiercy Homanna)
Czas powstania :
1746
Materiał, technika :
papier; miedzioryt kolorowany
Wymiary :
szer. 89,5 cm, wys. 60,5 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/8461
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Mapa (Ducatus Silesiae Tabula Altera Superiorem Silesiam exhibens ex mappa Hasiana majore desumta et excusa per Homannianos Heredes Norimb. A MDCCXXXXVI Cum Priv. Sac. Caes. Maj. Norimbergae) przedstawiająca cały Górny Śląsk w podziale na jego głównych księstwa: opolskie, raciborskie, cieszyńskie, opawskie i karniowskie. Oznaczono również tereny należące do biskupstwa wrocławskiego, granice administracyjne okręgów w ramach poszczególnych księstw oraz sieć rzeczną, lasy i główne drogi.Dołączone do mapy objaśnienia stanowią wykaz ważniejszych okręgów, rzek i gór należących do poszczególnych księstw i baronatów.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo