Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/9919

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Mapa sztabowa: Einheitsblatt nr 137D (118)
Autor/szkoła :
nieznane
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Berlin, Verlag des Reichsamts für Landesaufnahme Berlin
Czas powstania :
ok. 1925 r.
Materiał, technika :
papier; druk
Wymiary :
szer. 77,6 cm, wys. 55 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/9919
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Mapa sztabowa Einheitsblatt nr 137 D (118); przedstawia Górny Śląsk; skala 1:100000; kolorem pomarańczowym oznaczono dwie granice: starą granicę Rzeszy Niemieckiej oraz nową ustanowioną po plebiscycie na Górnym Śląsku; sporządzona najprawdopodobniej na wzorze z 1919 r.; na odwrocie tytuł mapy: „Reichskarte Einheitsblatt 137D (118) Lublinitz – Woischnik, Gleiwitz – Beuthen” (Lubliniec-Woźniki, Gliwice-Bytom), obok pod tytułem „Deutscher, lerne die Heimat kennen, wandere mit Karten der Landesaufnahme” przedstawiono ofertę wydawnictwa.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo