Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/10036/1-12

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo