Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/6695/1-4

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo