Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/9590/1

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Kompas
Autor/szkoła :
-
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Stalinogród (Katowice), Śląskie Zakłady Mechaniczno- Optyczne Stalinogród
Czas powstania :
1954
Materiał, technika :
bakelit, metal, szkło; wyrób fabryczny
Wymiary :
wys. 1,5 cm, śr. 5 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/9590/1
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Kompas naręczny -składa się z igły magnetycznej, zamontowanej tak by mogła się swobodnie obracać oraz z tarczy z podziałką kątową z oznaczonymi kierunkami „północ, południe, wschód, zachód; posiada zacisk do unieruchamiania igły; po bokach obudowy uszka na zamocowanie paska; kompas nie posiada paska; na odwrocie napis „1954” oraz „Z(akłady) M(echaniczno) O(ptyczne)”.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo