Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/7021/1-2

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo