Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/3168/1-14

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo