Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/1647/1-10

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo