Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/2284/1-7

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo