Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/3652/1-21

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo