Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/4512/1-17

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo