Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/184/1-2

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo