Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/2963

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Fragment niemieckiego plakatu wyborczego
Autor/szkoła :
Hans Rieckhoff/K-W Propaganda G.M.B.H.
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Berlin, Dr. Selle & Co. A.G.
Czas powstania :
1924
Materiał, technika :
papier; druk
Wymiary :
szer. 31 cm, wys. 47 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/2963
Stan prawny :
domena publiczna
Opis

Fragment (ok. 1/4) plakatu wyborczego Niemieckiej Partii Demokratycznej (Deutsche Demokratische Partei – D.D.P.) z czasu wyborów do Reichstagu w 1924 r. Zawiera hasła wyborcze: „Gegen eine neue Inflation/ Für Reichseinheit und Republik/ Für Loslösung von unseren Feinden” (Przeciw nowej inflacji/ Za jednością Rzeszy i republiką/ Za uwolnieniem od naszych wrogów), a pod nimi rysunek stosów banknotów o bardzo wysokich nominałach (biliony marek) ogarnianych przez rozprzestrzeniający się ogień. Brakuje części, na której znajdował się m.in. rysunek dłoni z pochodnią z napisem: „Rettung bringt die D.D.P.” (Ratunek przynosi D.D.P.), wzniecającej pożar oraz hasło: „Wählt Deutsch-Demokratisch”.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo