Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/H/K/5/1

Nazwa muzeum :
Muzeum Historii Katowic
Nazwa/przedmiot/tytuł :
Statuetka Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie
Autor/szkoła :
prof. Piotr Gawron
Kraj/miejscowość/wytwórnia :
Polska
Czas powstania :
2002
Materiał, technika :
brąz, granit, odlew
Wymiary :
29,5x21 cm
Nr inwentarza :
MHK/H/K/5/1
Stan prawny :
umowa licencyjna
Opis

Statuetka Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie przyznana Wojciechowi Kilarowi w 2002 roku.
Celem przyznawanego każdego roku wyróżnienia jest wyrażenie przez Towarzystwo Przyjaciół Śląska najwyższego uznania osobom szczególnie zasłużonym dla Śląska, pochodzącym z tego regionu kraju lub związanych z nim wieloletnią działalnością. Przyznawanie dorocznych nagród ma jednocześnie pokazywać rolę, jaką wybitne osoby i instytucje wywodzące się ze Śląska lub poświęcające mu swoje dokonania, odgrywają w różnych sferach naszego życia: społecznego, naukowego, kulturalnego i gospodarczego. Uroczystość wręczenia nagrody związana jest z obchodami kolejnych rocznic powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Zobacz także

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo