Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/5360/1-13

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo