Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/491/1-16

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo