Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/1891/1-38

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo