Muzeum Historii Katowic Zbiory on-line

MHK/Sz/1648/1-9

Ponowne wykorzystywanie wizerunków obiektów jest możliwe pod następującymi warunkami:

Fundusze europejskie Logo